Buradasınız
Ana Sayfa > Genel > 18 PROGRAMLAMA DİLİNDE ‘MERHABA DÜNYA’ YAZILIŞI

18 PROGRAMLAMA DİLİNDE ‘MERHABA DÜNYA’ YAZILIŞI

1.Phyton:
200px-Python_logoPython, nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir.
print “merhaba dunya”

 

2.Fortran 90:
fortan90
Fortran (önceleri FORTRAN diye yazılıyor), özellikle sayısal hesaplama ve bilimsel hesaplama için uygun olan genel amaçlı, yordamsalzorunlu programlama dilidir.

program MerhabaDunya
write (*,*) ‘Merhaba Dünya!’
end program MerhabaDunya

 

 


3.C#:

c# class MerhabaDunyaProgram{
 static void Main()
{ System.Console.WriteLine(“MERHABA DÜNYA”); }

}
—ALTEFNATİF—
private void MesajGoster()

{ MessageBox.Show(“Merhaba Dünya”); }

 

 

4.C++:

CPlusPlus

#include <iostream>
using namespace std;
int main() { cout << “Merhaba Dünya”;
return 0;
}

 

 


5.PHP:

php

PHP : Hypertext Preprocessor,internet için yaratılmış, sunucu taraflı,çok geniş kullanımlı, genel amaçlı,HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir. İlk kez 1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından yaratılan PHP’nin geliştirilmesi bugün PHP topluluğu tarafından sürüdürülmektedir.

<?php
echo “MERHABA DUNYA!\n;
?>

 

6.JAVA:

java

Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, zeminden bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (yorumlanan-interpreted) bir dildir.

 public class Merhabadunya{
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Merhabadunya!”);
}}

 


 

7.ASP:

aspActive Server Pages ( Türkçe: Etkin Sunucu Sayfaları) kısaca ASP, Microsoft’un ilk dinamik web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu taraflı betik motoru. Klasik ASP ya daASP Klasik olarak da bilinir.
<%
Response.write(“MERHABA DUNYA!”);
%>

 

 


8.BASİC:

print “Hello World!”

9.Delphi:

delphi

Delphi programlama dili ‘nin, temeli Pascal dilidir.

ShowMessage(‘Merhaba Dünya’);

 

 

 

 

10.Pascal(Resimde TurboPascal)

turbopascal

Pascal bilgisayar programlama dili pek çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak kullanılmaya devam eden en önemli programlama dillerinden biridir. 

begin
Writeln(‘MERHABA DUNYA!’);
end.

 

 

11.C:

c

#include <stdio.h>
main() {
printf(“MerhabaDunya!\n);
}

 

 


12.Objective-C:

objC

 Objective-C, C’nin üzerine yazılmış, yansımalı, nesne yönelimli bir programlama  dilidir. ObjC, Objective C ve Obj-C olarak da anılır.

 Günümüzde OpenStep standardı üzerine kurulu olan Mac OS X ve GNUstep işletim  sistemlerinde kullanılmaktadır. Objective-C’nin en yaygın olarak kullanıldığı  alan Cocoa çatısının kullanıldığı yazılımlardır. Bu özel kütüphanelere erişime ihtiyaç  duymayan bir Objective-C programı Objective-C derleyicisi içeren gcc ile derlenebilir.

NSLog(“@Merhaba Dünya”);


 

13.ADA;

procedure Merhaba is
begin
Ada.Text_IO.Put_Line (“MERHABA DUNYA!”);
end Merhaba;

14.RUBY;

 

ruby-20

 Rubynesneye yönelik bir programlama dilidirSözdizimi itibarı ile, AdaPerlSmalltalk gibi  programlama dillerinden etkilenmiştir vePython ile kimi ortak sözdizimi özelliklerine sahiptir.  Ruby yorumlanan bir dildir. Yukihiro Matsumoto tarafından yazılan dil bir özgür  yazılımdır ve GPL ile lisanslanmıştır.

 puts ‘Merhaba Dünya’

 

 

 

15.Actionscript:

ActionScript_iconActionScript, Flash geliştiricilerinin sunum seviyesi mantığını tasarlamak için kullandıkları bir betik dilidir. Actionscript ECMAscript üzerine inşa edilmiştir, ECMAscript JavaScript’in esasını oluşturduğu için birçok geliştirici için Actionscript’i anlamak kolaydır. Actionscript Flash içerik yazarlığı esnasında kullanılan özel aksiyonları destekleyen bazı ek ECMAscript özellikleri de içermektedir.


trace(“Merhaba dünya”);

 

 

 

 

16.Prolog:

prolog1
Mantık programl
ama dilidir. Yapay zekâ uygulamalarında kullanılan beşinci nesil bilgisayar dili ailesindendir


hello :- display(‘Merhaba Dünya’) , nl

 

 

 

 

17.JavaScript:

javascript_logo_unofficial-300x300

 

JavaScript Netscape Navigator 2.0 ile birlikte Brendan Eich tarafından geliştirilen ve önceleri Mocha daha sonra LiveScript olarak adlandırılan ve en sonunda şu anki adını alan JavaScript dili başlangıçta sadece istemci taraflı (client-side) yorumlanan bir betik dilidir.

Günümüzde NodeJS teknolojisi ile server taraflı da (server-side) yorumlanan betik dili haline geldi.

document.write(“Merhaba Dünya”);

 

 

 

18.Cobol:

cobol

COBOL (COmmon Business Oriented Language), bir programlama dili. Ticaret alanı ve özellikle iş yerlerinin yönetimiyle ilgili konularda, tüm dünyada kullanılmak üzere hazırlanmıştır. ISAM yapısına izin veren sınırlı sayıdaki dilden biridir. Sayı tipi sınırsızdır. COBOL 2002 ‘den beri Nesne Yönelimli Programlama’yı desteklemektedir .COBOL 1959’da Üniversiteler, Hükümetler ve Ticari Kuruluşlar tarafından oluşturulan bir komite tarafından yaratılmıştır. “COBOL” ismi 18 Eylül 1959’da toplanan komitenin kararıdır.

DISPLAY ‘Merhaba Dünya’

 

Kaynaklar ;
Açıklamalar : Wikipedia
Görseller : Google
Kodlar: Maddemadde.net , Wikipedia

Paylaşmak mı istedin?Share on Facebook22Tweet about this on Twitter

Yorumun Varsa Sessiz Kalma

Top